Genel

Kanlıca Mantarı

Kanlıca mantarı, Türkiye’de Lactarius salmonicolor, Lactarius deliciosus ve Lactarius deterrimus mantarlarına verilen ortak bir isimdir. Russulaceae ailesinin bir üyesi olan Kanlıca mantarı, yenilebilir bir

Genel

Berkeley Poliporu (Bondarzewia Berkeleyi)

Berkeley poliporu veya Bondarzewia berkeleyi, şapkası ve birbirine yapışık spor keseleri bulunan polipor türü bir mantardır. Yenilebilir olmasına rağmen çoğu

Genel

Yaz Çörek Mantarı (Boletus Reticulatus)

Yaz çörek mantarı veya Boletus reticulatus, Bolet cinsine ait bazitli bir mantardır. Büyük, dışbükey şeklinde şapkası olan mantarın gövdesi de

Genel

Çam Boleti (Boletus Pinophilus)

Çam boleti veya boletus pinophilus, çam ağacı ile ektomikorizal olarak, yani çam ağacının kökleri ile birlikte yaşayan bir mantardır. Bu

Genel

Kara Kafa Bolet Mantarı (Boletus Aereus)

Boletus aereus veya kara kafa bolet mantarı, Boletaceae familyasından oldukça değerli bir mantardır. Çapı 30 cm’ye kadar ulaşabilen mantarın koyu

Genel

Gübre Mantarı (Bolbitius Titubans)

Bolbitius titubans ya da gübre mantarı, yoğun otlakların ve yol kenarlarının olduğu yerlerde bulunan bir mantardır. Boyutu ve yapısı oldukça

Genel

Boylubaş Mantarı (Battarrea Phalloides)

Boylubaş mantarı veya battarrea phalloides, Agaricaceae familyasına ait yenilemez bir mantardır. Paslı kahverengi sapı ve spor kesesi ile tanınan boylubaş

Genel

Artomyces Pyxidatus

Artomyces pyxidatus, uçlarının taç şeklinde olmasıyla diğer mantarlardan kolayca ayırt edilebilen bir mantardır. Mantarın dallarının ucunda ortası çökük olacak şekilde

1 2 4